Ποινικό Δίκαιο

Το  γραφείο μας  αναλαμβάνει την νομική υποστήριξη των εντολέων μας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας,  τη σύνταξη εγκλήσεων-μηνυτήριων αναφορών,
υπομνημάτων, την παράσταση στα ποινικά δικαστήρια, με ιδιαίτερη ειδίκευση και  εμπειρία σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος,  ποινικής ευθύνης  των
ιατρών,  εγκλημάτων σχετικών: με τα υπομνήματα (πλαστογραφία), με την απονομή δικαιοσύνης (ψευδορκία), με τον γάμο και την οικογένεια, με σωματικές βλάβες,
καθώς και εγκλημάτων που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση.