Διοικητικό Δίκαιο

Πλήρης νομική υποστήριξη για τη δικαστική διεκδίκηση συντάξεων και πάσης μορφής επιδομάτων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, προσφυγών κατά πράξεων επιβολής προστίμων, διοικητικών κυρώσεων και φορολογικών διαφορών.
Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει πάσης φύσεως διαφορά που αφορά το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλεων Δυνάμεων ( ενδεικτικά:ζητήματα μεταθέσεων, ανάρμοστης συμπεριφοράς στελεχών, μη καταβολής επιδομάτων, διεκδίκησης  αναδρομικών ποσών  που προκύπτουν από μη καταβολή επιδόματος  υπηρεσίας αλλοδαπής κ.α.).
 Ζητήματα αλλοδαπών – αλλοδαπότητας – ομογενών (ακύρωση διοικητικών απελάσεων – θέματα ιθαγένειας).