ΣΠΟΥΔΕΣ
1989Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα (Higher National Diploma) του Πολυτεχνείου του Κεντρικού Λονδίνου (σήμερα Πανεπιστήμιο του Ουέστμινιστερ), στο τμήμα Επιχειρήσεων και Οικονομικών
  
1993Πτυχίο από το τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  
1996Απόκτηση άδειας ασκήσεως Δικηγορικού Επαγγέλματος
 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
1993-1996 Εργάστηκα ως ασκούμενη δικηγόρος σε δικηγορικό γραφείο με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης τους διάφορους τομείς του Αστικού κ´ Εμπορικού Δικαίου
  
25-1-1996 έως σήμερα Ασκώ μάχιμη δικηγορία με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο ως ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από 25-1-1996.
  
1996
έως σήμερα
Νομική σύμβουλος σε ανώνυμες εταιρίες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες